Ulf Zetterlund - Göteborg

Ulf Zetterlund - Göteborg

 

Min bakgrund är ett livslångt intresse för människan och vad som får oss att göra det vi gör och må som vi mår. Jag fascineras av vad som formar våra liv och personligheter; min utgångspunkt är att hypnos och hypnoterapi ger svar och möjligheter till förändring i alla våras liv. Min drivkraft är att medverka till att människor får ett bättre liv, når målsättningar och ökar sin självkännedom.

Telefon: 0707-158787  Mailuffe@hypnotiskt.se Hemsida: www.hypnotiskt.se

Ulf Redsäter - Göteborg

Ulf Redsäter - Göteborg

När du är hos mig så är det du som är i centrum. Det  är ditt liv och ditt mående, där och då, som vi riktar uppmärksamheten på. Med värme, trygghet och med fullständig tystnadsplikt finns jag tillgänglig för dig – lyssnade och diskuterande.

Det finns många vägar att gå för att bättra på sitt mående och komma till rätta med problem och psykiskt illabefinnande av olika slag. Hypnos och regression är exempel två kraftfulla metoder för att komma till rätta med den typen av problem. Oftare än du tror så finns problemet i det undermedvetna knutet till en händelse där starka känslor uppstått. Denna händelse, känslominnet, ligger sedan och påverkar dig – om man inte gör något åt den. Ofta har händelsen skett tidigt i ditt liv men inte alltid. Känslorna (och i viss mån tankarna) är det som får dig att må som du gör och det är med dem vi arbetar, du och jag.

Jag arbetar integrativt och använder teknik från flera olika teorier och skolor men har min grund i:

Hypnoterapi, Regression (symboldrama och visualisering) och Samtalsterapi baserad på anknytning, existentiell psykologi, psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi.

Telefon: 0705-81 59 18  Mailulf@ur-terapi.se Hemsida: www.www.ur-terapi.se

 

Share This