Kan dagens form av hypnos jämföras med vad hypnos var för mer än 200 år sedan eller finns det något som “saknas” idag? Kanske något extremt kraftfullt? Efter nästan 10 års forskning kan man konstatera “Ja, det finns en bortglömt och viktig komponent i ett hypnotiskt förlopp som var ett självklart och kraftfullt moment då.” Det är också därför många har en föreställning om att hypnos ska kännas på ett visst sätt, kännas som ett annorlunda tillstånd. Långt tillbaka i tid var hypnos ett mycket mer icke-verbal tillvägagångssätt än vad det är idag. Det finns utan tvekan finns långt fler hypnotisörer i världen idag än det gjorde i någon tidigare tidsperiod. Hypnos idag har fått en annan klang och därmed också olika synsätt på vad hypnos egentligen är. Exempelvis, för ca 200 år sedan var hypnos mer en hemlig konst där endast en liten grupp av människor visste hur man utförde detta hantverk på rätt sätt. I vår tids utbildningar lärs det ut att all hypnos är självhypnos, men det finns kraftfulla komponenter som förstärker hela processen och som få känner till. Idag försöker man utveckla och modernisera det hypnoterapeutiska förlopp och det erbjuds korta utbildningar där man kan lära sig ”hypnos”, MEN!

De flesta utbildnings instanser missar flera viktiga komponenter, det finns gamla och mycket kraftfulla tekniker som inte är allmänt kända, bortglömda tekniker har nu återupptäckts. I Italien har vi hittat icke-verbala hypnos tekniker, i Österrike och Tyskland har vi följt spåren av Mesmer. I Frankrike har studier kring Marquis of Puysegur och hans version av somnambulism (artificial somnambulism) och Abbé Farias tankar och idéer. Med det sagt så är nu dessa gamla hypnotiska hemligheter kartlagt och tillgängliga på denna utbildning.

Share This