Välkommen till en kraftfull och unik utbildning inom modern hypnos och hypnoterapi, mitt namn är Jack Johansen, och jag är din instruktör. Min ambition och målsättning är att ge dig de mest effektiva och beprövade hypnoterapeutiska verktyg som jag själv önskade jag fått på min utbildningsväg. Samtidigt skall man veta att hela detta förlopp också i min värld är den bäst tänkbara personliga utveckling man kan göra. Så utbildningen är ett samlat koncept från alla de utbildningar, föreläsningar och konvent jag själv deltagit i, samt min erfarenhet genom alla år som praktiserande hypnotisör och hypnoterapeut. Konceptet är därför under en ständig vidareutveckling och bär namnet “Dynamisk hypnos och hypnoterapi”.

Då kanske du undra? Varför dynamisk hypnoterapi och vad är  skillnaden mot andra formar av hypnoterapi? Skillnaden är som natt och dag och så även resultatet av terapiförloppet. Beroende på att hela denna process är individuellt anpassad för varje enskild klient, samt av den enkla anledning att varje klient är unik. Varje klient är formad efter de förutsättningar livet givit dem på gott och ont och är därför inte en statisk varelse. Traditionell hypnoterapi är ofta skriptbaserat suggestionsterapi och generell i sitt upplägg och detta är inte speciellt kraftfullt. Traditionell hypnoanalys behöver därför anpassas efter klientens personliga material och av den anledning utvecklade jag dynamisk hypnoanalys. Med anledning av det så är denna form av hypnoterapi också ett hantverk där du som terapeut behöver prägla förloppet på ett personligt sätt. Det är där denna dynamiska terapiform är otrolig kraftfull vilket utbildade hypnoterapeuter genom detta koncept kan vittna om.

Mitt syfte kommer alltid att vara fokusering på klienten, att se till att utbildningen har de mest effektiva verktyg, att vidareutveckla utbildningens innehåll så den aldrig blir statisk och framför allt inte av ekonomiska skäll. Därför är det ytterst viktigt att varje utbildat hypnoterapeut också får det stöd som behövs, exempelvis genom vårt kostnadsfria nätbaserade forum. I detta forum befinner sig ca 200 utbildade hypnoterapeuter i skrivande stund. Dessa forum är en snabb kommunikations kanal, där man kan byta erfarenheter som kontakter. Men inte nog med detta primära forum, det finns även ett nätbaserat forum som följer din årgång, vilket är väldigt utvecklade och kraftfullt.

Det skall alltid finnas en öppenhet kring denna utbildning och därför kan du läsa vad andra tycker och tänker under fliken referenser.

Jag drivs som sagt av mitt intresse för människans utveckling och möjlighet till en värdefull förändring. Utbildningens mål är att lära ut hypnos i dess renaste form och på en djup nivå utan inblandning av andra metoder så långt som möjligt. För mig är det där styrkan i hypnoterapi ligger. Jag tycker ofta att jag ser att man missar detta elementära grundmoment. Att arbeta i ett djupt hypnotiskt tillstånd och på ett dynamiskt sätt har högsta prioritet på denna utbildning, allt annat är sekundärt. Är sekundära metoder som NLP fel? Absolut inte, de har sin plats i en terapiform, men på rätt ställe. Men de flesta sekundära metoder har utgångspunkt från det medvetna sinnet och kan vara bra för medvetna strategier i ens aktiva vardag. Men det är i min värld otroligt viktigt att hålla fokus på det mest elementära först, det är där styrkan ligger. Vad är medvetet och vad är undermedvetet? Jag sticker ut hakan och vill mena att många faktiskt inte vet vilken nivå ens klient befinner på, vilket gör att terapiförloppets resultat inte får samma genomslagskraft. När en klient har uppnått ett acceptabelt hypnosdjup ger det förutsättningar att utföra ett djupare terapeutiskt arbete.

Avslutningsvis så kan jag tillägga att hypnos vinner mer och mer mark och intresset för utbildningen växer sig starkare och starkare, inte minst utanför Sveriges gräns, deltagare från Danmark, Norge, Finland, England och Portugal är bara några exempel. Det kanske beror på att utbildningen har det innehåll som behövs för att komma ned till roten av problemet. Du upptäcker säkert att innehållet i mitt internationella utbildningskoncept med över 100 timmars teori och praktik är väldigt kraftfullt på många plan.

Induktion-och-hypnos

Hypnosutbildning 2013-2014

Vara sig att du vill jobba som hypnotisör/hypnoterapeut eller bara är intresserat av hypnos och hypnoterapi, så vill denna utbildning också utveckla dig som människa, den vill ge dig en personlig utveckling. Du kommer att övervinna och utmana dig själv på en nivå som får dig ut ur din trygghetszon. Med det sagt skall du också veta att du behövs, vi behöver bli flera kvalificerade hypnoterapeuter. Om man skall tro Bruce Lipton en av världens främsta stamcells forskare så är det undermedvetna sinnet en stark bidragande faktor run vår cellaktivitet. Han menar att 95% av vår dagliga aktivitet är undermedveten aktivitet och våra medvetna handlingar står för mindre än 5%. Så då behöver man inte vara raketforskare för att inse hur viktigt bidrag vi kan stå till tjänst med. Som terapeut kommer du att möta frågor kring vilken utbildning och vilken erfarenhet du har och då är det viktigt att ha en så heltäckande utbildning som möjligt. Sedan är det kraftfullt att vara en del av världens största organisation inom hypnos och hypnoterapi National Guild Of Hypnotists, att ha denna internationella organisation bakom sig i alla väder. Konceptet går enligt NGH och IACT riktlinjer och har alltid varit viktigt för mig att vidareutveckla egna verktyg, metoder och samtidigt ligga i linje med med dessa världsledande organisationer. Det finns en trygghet för klienten i att veta att just du är certifierat på en internationell nivå. Terapeuter utbildade genom NGH utgör världen över en respekterad yrkeskår. Genom NGH finns tillgång till all det senaste inom modern hypnoterapi. Som certifierat NGH terapeut får du NGH´s upplaga av deras gedigna tidsskrift där världens bästa hypnoterapeuter och instruktörer förmedlar sina erfarenheter inom inom denna terapi form. Här kan du ta del av deras erfarenheter, kunskapar och tips.

Hypnoterapeutiska-verktyg

Hypnosutbildning 2012-2013

I dagens samhälle upplevs ofta att man mer har fokus på dämpande av symptom, istället för att sätta fokus på att hitta orsaken till ett symptom. I de flesta fall måste orsaken lösas på en helt annan nivå, en undermedvetna nivån, det ligger i alla fall hypnoterapins filosofi. Numera pensionerade Jens Jørgen Gravesen, läkare i Danmark utförde under sin tid 13000 behandlingar med hypnos. Han har givit ut flera böcker med beskrivningar rörande dessa behandlingar resultat. I hypnoterapi kan man göra en jämförelse med arkeologin, man skrapar på ytan och ser vad som finns under och en historia rekonstrueras, där det framgrävda berättar sin historia. När historien/orsaken är känd och känslomässigt förlöst, så skrivs historien om. Vi reagerar och agerar utifrån våra inre kopplingar.
Men det är inte bara det undermedvetna som ställer till det för oss, det medvetna sinnet gör också sitt. Även om det undermedvetna är mycket kraftfullare än det medvetna sinnet. Vi fattar minst hundra gånger fler undermedvetna än medvetna beslut varje dag. Många av våra vardagliga rutiner sker med automatik, just för att de är inlärda och accepterat av vårt undermedvetna sinne. Att förstå hur man når det undermedvetna är A och O. Det insåg jag som sagt innan först efter mitt möte med den mest respekterade amerikanska hypnotisör och hypnoterapeut Gerald Kein. Att lära sig hypnos är väldigt enkelt. Själva terapiförloppet är den del där min erfarenhet kommer in i bilden, dynamisk hypnos och hypnoterapi är ett så kraftfullt verktyg vilket du kommer att inse. Så hur man utövar terapi i ett hypnotiskt tillstånd är som sagt A och O. När du lärt dig hantera själva orsak/ symptom med dynamisk hypnoterapi så frigör du låst energi på en ännu mycket högre nivå än traditionell suggestiv hypnoterapi. Faktum är att när en fastlåst emotionell låsning inte längre kan kännas, kan inte heller kroppen reagera och agera på samma sätt som innan. Det är en del av hypnoterapins filosofi.

Så utbildning är viktigt, möjligheten till kommunikation är viktig. Därför är det en enorm fördel att vara en del av en stor och gemensam organisation. Att vara en del av NGH och IACT känns som en ära för mig, inte minst för att jag kan erbjuda dig att bli en del av en väldigt stor familj. Kända personer som Brian L Weiss, Gerald Kein, Cal Banyan, Steve Parkhill m fl. tillhör denna stora familj. Så ja.

Jag deltar själv i utbildningar och konvent som son ligger i linje med vår filosofi och tar vår profession ett steg längre. Det är viktigt att ligga i front med ny kunskap och erfarenhet inom området. Det finns alltid något att lära och det vill du också upptäcka och därför är kommunikation viktigt. Det finns många möjligheter att kommunicera med dina kolleger, ett sätt är genom  NGH och SAHH´s forum där du kan ställa dina frågor samt läsa andras reflektioner vilket är otroligt värdefullt. Jag kan lova dig att du vill få all nödvändig kunskap och praktiska övningar i hypnos och hypnoterapi, för att bli en kompetent hypnoterapeut. Efter din ordinarie utbildning erbjuds du en uppföljning där vi träffas, ventilerar, reflekterar både dina och som dina kollegers resultat.

Så varmt välkommen till en kraftfull utbildning inom modern hypnoterapi

Jack Johansen

Certified Instructor NGH/IACT

Pågående utbildning-klick här!Anmäld dig till utbildningen här!

Bra, inspirerande fullspäckat med praktisk information. Jag har lärt mig mer på fyra dagar än ett halvår på högskolan. Anna Krantz

Anna Krantz

Mycket bra Jack!!! Jag uppskattar verkligen ditt koncept samt en annan sak som jag tycker är minst lika viktig nämligen din personlighet. Du ger och delar med dig vilket är helt unikt för mig måste jag säga.

Percy Dietmar

Mycket bra Jack!!! Jag köper fullständigt ditt utbildningskoncept. Känner att jag skulle kunna fylla pappret med lovord, tack för allt och vi ses snart igen.

Björn Westin